دختران هم شهید می شوندکد کتاب : ۵
نویسنده (ها) : آزاده فرزام‌نیا
ناشر : بوی شهر بهشت
تعداد صفحات : ۲۹۶
مرحله تولید : چاپ شده

نگارنده در این کتاب به شرح زوایای زندگی یک دختر نوجوان شهیده از زبان دوستان و خانواده اش پرداخته و بدین طریق گرچه تصویری از جریان زندگی انسان‌های معمولی ارائه می‌کند اما با زبانی ساده در واقع نوعی جامعه شناسی فرهنگی را در اختیار مخاطب قرار می‌دهد.

در قالب این داستان “مهری زارع عباس آبادی” قهرمانی است از جنس شهید و شهادت که در سیزدهمین بهار زندگی اش جرعه شهادت را نوشید تا نشان دهد دختران و زنان نیز همگام با مردان و پسران در دفاع از همنوع، شهر و وطنشان سر از پا نمی‌شناسند.

ارسال با ایمیل: