چگونه کتاب بخوانیمنویسنده (ها) : مارتیمر جی آدلر-چارلز لینکلن ون دورن
مترجم (ها) : محمد صراف تهرانی
دسته کتاب : معرفی کتاب
مرحله تولید : چاپ شده

این کتاب که اولین نسخه آن در سال 1940 منتشر شد یک پدیده ی نادر است یک کلاسیک زنده که سطوح مختلف خواندن و چگونگی دستیابی به آنها را معرفی و روشن می کند از خواندن مقدماتی تا خوانش اجمالی و تحلیلی و تا خوانش سریع. خوانندگان می آموزند که چه موقع و چگونه می توان "کتاب را با جلد آن داوری کرد" ، ، انتقادی خواند ، و پیام نویسنده را از متن استخراج کرد. همچنین شامل دستورالعمل های مختلفی است که برای خواندن ژانرهای خاص از جمله کتابهای عملی ، ادبیات تخیلی ، نمایشنامه ها ، شعر ، تاریخ ، علم و ریاضیات ، فلسفه و آثار اجتماعی کارایی بالایی دارد.سرانجام نویسندگان یک لیست پیشنهادی و تست های متنی را ارائه می دهند و شما می توانید با استفاده از آنها میزان پیشرفت خود را در خواندن ، درک مطلب و سرعت مطالعه محاسبه کنید.

کتاب "چگونه کتاب بخوانیم؟"     (How to Read a Book)

  • راهنمایی برای مطالعه‌ی اثربخش‌تر
  • شناخته‌شده‌ترین مرجع کتابخوانی
  • راهنمای "مورتیمر آدلر" برای کتاب خواندن
  • کتابی کلاسیک در حوزه کتابخوانی
ارسال با ایمیل: