شکوه امامتنویسنده (ها) : مهدی خدامیان آرانی
دسته کتاب : معرفی کتاب
مرحله تولید : چاپ شده

در کتاب شکوه امامت، اوج مهربانی، دلسوزی و صبوری امام حسن عسکرى (علیه السلام) را که توسط مهدی خدامیان آرانی، نوشته شده، درک خواهیم کرد.

قلم در دست گرفته‌ام تا از امام عسکرى (علیه السلام) بنویسم، همان امامى که شیعیان کمتر از زندگى او آگاهى دارند، درست است که امامان ما، همه یک نورند، ولى وقتى زندگى هر کدام از آنان را بررسى مى‌کنیم مى‌بینیم که آنان با چه سختى‌هایى روبرو شدند و تلاش فراوان کردند تا مکتب شیعه را از بحران‌ها عبور دهند، در سایه تلاش‌هاى آنان، تشیّع به رشد خود ادامه داد.

در کتاب شکوه امامت، سعى کرده‌ام حوادث سال‌هایى را ذکر کنم که امام عسکرى (علیه السلام) یا در خانه‌اى در شهر سامرا در محاصره بودند و یا در زندان خلیفه عبّاسى، زندانى بودند. وقتى تو از حوادث آن سال‌ها باخبر باشى بهتر مى‌توانى اوج مهربانى و دلسوزى امام را درک کنى.

من این راز را از تو پنهان نمى‌کنم، چرا که تو دوست خوب من هستى، وقتى کتاب شکوه امامت را مى‌نوشتم انس عجیبى به آن حضرت پیدا کرده بودم، آرزو مى‌کردم که روزهاى نوشتن این کتاب به پایان نرسد، من بر سر سفره‌اى مهمان شده بودم که بهره معنوى زیادى داشت، آن روزها چقدر زود سپرى شد و در کتاب شکوه امامت به پایان آمد.

اکنون نوبت توست تا این کتاب را بخوانى، امیدوارم توانسته باشم تو را قدمى به آن حضرت نزدیک تر کنم.

چقدر درباره امام حسن عسکری علیه‌السلام می‌دانیم؟!

عنوان کتاب: شکوه امامت

نویسنده: دکتر مهدی خدّامیان آرامی

کجا ایستاده‌ام؟ در جستجوی چه هستم؟

میخواهم از امام یازدهم شیعه بنویسم باید به شهر سامرا در عراق بروم از تو می خواهم تا با من همراه شوی.

راهی طولانی در پیش داریم؛ عجله کن چرا تردید می‌کنی؟

ارسال با ایمیل: