شروع امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

تاریخ برگزاری : ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ تقویم آموزشی

شروع امتحانات میان‌ترم  نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

از تاریخ پنج‌شنبه ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ لغایت جمعه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹