درخواست حذف اضطراری تک‌درس نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

تاریخ برگزاری : ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
تاریخ پایان برگزاری : ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
تقویم آموزشی

درخواست حذف اضطراری تک‌درس نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

از تاریخ شنبه ۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ لغایت سه‌شنبه ۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹