برگزاری کارگاه فلسفه برای کودک

تعداد بازدید:۴۷۹
برگزاری کارگاه فلسفه برای کودک در نظر و عمل، چیستی و چرایی و بررسی

این کارگاه در سه روز با حضور سرکار خانم دکتر صدر، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه نظری و مهارتهای عملی فلسفه برای کودکان به همت انجمن علمی فلسفه و حکمت اسلامی برگزار شد.

در این سه روز مباحث ذیل مورد بحث قرار گرفت:

  • معرفی فلسفه برای کودک در غرب، خواستگاه و بنیان گذار آن

  • بررسی انتقادات وارده بر آموزش سنتی

  • بررسی انواع تفکر (خلاق، انتقادی، مشارکتی و مراقبتی)

  • اجرای فعالیت های آموزشی برای درک فضای کلاس های فبک

  • پخش انیمیشن مرتبط

  • پخش کلیپ از برگزاری کلاس فبک در غرب و بررسی قوانین و ویژگی های این کلاس ها

  • بررسی نکات مثبت P4c از منظر لیپمن

  • بررسی نکات منفی P4c از منظر لیپمن

کلید واژه ها: فلسفه کودک رشته فلسفه و حکمت اسلامی انجمن علمی دانشجویی