جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

وبینار جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود در سامانه وستا

این جلسه با حضور مسوولین حوزه های مختلف دانشگاه و پخش کلیپ فعالیتها به صورت آنلاین برگزار شد.

کلید واژه ها: جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود دانشگاه شهیدمطهری خواهران مشهد