اهدای هدایای روز دانشجو

تعداد بازدید:۳۸۶
به مناسبت روز دانشجو، هدایایی درب منازل دانشجویان تقدیم شد

دانشجو نیروی مورد امید یک کشور است.( مقام معظم رهبری)

به مناسبت روز دانشجو گلدانهایی درب منازل دانشجویان تقدیم حضورشان شد.

 وهمچنین اهدای هدایای دانشجویان جدید الورود کارشناسی و کارشناسی ارشد همزمان انجام شد.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: روز دانشجو دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد هدایای روز دانشجو