کارگاه آموزش نرم‌افزارهای نور

کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزارهای نور ویژه دانشجویان فقه و فلسفه دانشگاه شهید مطهری

کارگاه مجازی آموزش نرم‌افزارهای نور

تاریخ: شنبه 99/9/29

ساعت: 8 تا 10

استاد مدرس: جناب آقای دکتر حاجیان

ویژه دانشجویان فلسفه و فقه دانشگاه شهید مطهری  واحد خواهران تهران و مشهد

مقدمات لازم:

۱خریداری نرم‌افزار موردنظر از فروشگاه اینترنتی نور شاپ؛ https://www.noorshop.ir/

۲. تجهیز کامپیوتر شخصی به نرم‌افزار خریداری‌شده قبل از ورود به کلاس

۳. ورود به لینک کلاس با نام خود و به‌عنوان مهمان

لینک: http://vc.motahari.ac.ir/rk871n9jglqe/

آموزش نرم افزارهای نور

کلید واژه ها: نرم افزار نور مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد کارگاه مجازی آموزش نرم افزار نور