دانشجویان برگزیده پژوهشی

تعداد بازدید:۲۴۵
دانشجویان برگزیده پژوهشی دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران مشهد

دانشـجـویان بـرگزیـده پـژوهـشی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399:

 • نفر اول: فرزانه محمدپور
  • ورودی ۹۷/رشته روانشناسی
  • مبلغ: ۱۰۰هزارتومان

 • نفر دوم: یاسمن امیرزاده
  • ورودی ۹۹/رشته فقه و حقوق اسلامی
  • مبلغ: ۸۰ هزارتومان

 • نفر سوم: فرزانه معصومی
  • ورودی ۹۶/رشته فقه و حقوق اسلامی
  • مبلغ: ۵۰ هزارتومان

 

دانشجویان برگزیده پژوهشی

کلید واژه ها: دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد برگزیدگان پژوهشی