نخستین نشریه دانشجویی نسیم مطهر به زبان عربی

تعداد بازدید:۱۴۶
انتشار اولین شماره نشریه دانشجویی نسیم مطهر به زبان عربی

اولین شماره ی  نشریه دانشجویی نسیم مطهر به زبان عربی، توسط دانشجویان دانشگاه شهید مطهری واحد برادران در خرداد ماه 1400 منتشر شد.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: نسیم مطهر نشریه دانشجویی دانشگاه شهید مطهری مشهد