افتخار آفرینان و نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰

۱۷ آبان ۱۴۰۰ | ۰۹:۴۹ اخبار اطلاعیه گزینش
تعداد بازدید:۳۸
افتخار آفرینان و نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ دانشگاه شهید مطهری

بسم الله الرحمن الرحیم

 

عملکرد طلاب و دانشجویان دانشگاه شهید مطهری(واحدهای تهران؛مشهد؛ یزد؛ زاهدان)  کنکور کارشناسی ارشد سال

1400

 

افتخار آفرینان و رتبه های برتر(یک رقمی):

  • زهرا سادات حسینی جاسبی - واحد تهران( رتبه ۲ فقه و حقوق اسلامی) قبولی در رشته فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری
  • سیده فاطمه نیک سیما- واحد تهران(رتبه ۳ فلسفه) قبولی در رشته فلسفه و حکمت اسلامی  دانشگاه شهید مطهری
  • خانم مهدیه اسماعیلی - واحد مشهد(رتبه 3 فلسفه) قبولی در رشته فلسفه  و حکمت دانشگاه فردوسی
  • آقای علیرضا میرزایی پور- واحد مشهد(رتبه ۵ فقه و مبانی حقوق) قبولی در رشته فقه و حقوق جزای دانشگاه شهید مطهری تهران
  • خانم زینب شجاعی - واحد مشهد(رتبه 5 فلسفه) قبولی در رشته فلسفه  و حکمت دانشگاه فردوسی
  • آقای یونس فارسیان- واحد مشهد(رتبه 6 فلسفه) قبولی در رشته فلسفه و حکمت دانشگاه شهید مدرس تهران
  • مائده استقبال- واحد تهران(رتبه ۷ فقه و حقوق اسلامی) قبولی در رشته فقه و حقوق خانواده دانشگاه شهید بهشتی
  • خانم فاطمه السادات نجفی _واحد یزد (رتبه ۸ رشته مدیریت رسانه )قبولی در رشته مدیریت رسانه دانشگاه علامه
  • آقای سیدمحمدمهدی لطفی - واحد تهران(رتبه ۹ فقه و مبانی حقوق)  قبولی در رشته فقه و حقوق جزا دانشگاه شهید مطهری  تهران

 

رتبه های برتر(دو رقمی)

سایر رتبه ها

قبولی های استعداد درخشان

را در سایت  پذیرش و گزینش دانشگاه شهید مطهری ببینید :

gzn.motahari.ac.ir

 

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری کنکور سراسری