اطلاعیه شورای صنفی دانشجویی دانشگاه شهید مطهری

تعداد بازدید:۱۸
اطلاعیه شورای صنفی دانشجویی دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران مشهد

شورای صنفی دانشجویان نهادی دانشجویی است که به منظور مشارکت دانشجویان در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای امور صنفی، رفاهی، فرهنگی و آموزشی دانشجویان تشکیل می شود. اهرم تحقق این هدف همواره، افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به مسائل صنفی جهت احقاق حقوق‌شان بوده است. شورای صنفی نهادی است که توسط خودِ بدنه دانشجویی با هدف تحقق‌بخشی به مطالبات دانشجویان شکل گرفته است.

 

راه‌ارتباطی شما با ما در پیام رسان سروش:

@shora_senfi_motahari

نمایندگان_شورای_صنفی:

خانمها؛ افتخاری، خوانیکی، فائزه رضایی، زهرا غفاری،احتشام.

مسئول_شورای_صنفی:

خانم سیده یاسمن خوانیکی

کلید واژه ها: شورای صنفی دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد