شروع نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

تعداد بازدید:۱۳
شروع نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400، در تاریخ 23 بهمن ماه می باشد. قابل به ذکر است تمامی کلاس ها به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

کلید واژه ها: نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد