فعالیت های جهادی انجمن دانش آموختگان در ایام کرونا

۲۸ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۹ انجمن دانش‌آموختگان
تعداد بازدید:۷۲
فعالیت های جهادی انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهید مطهری واحد مشهد در ایام کرونا

انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهید مطهری واحد مشهد در ایام کرونا در هفت منطقه محروم شهر به مشارکت در انجام فعالیت های جهادی پرداختند.

از جمله فعالیت های جهادی این انجمن می توان به تهیه بسته های معیشتی، سبد ارزاق و طبخ و پخش غذای گرم اشاره نمود.

فعالیت های جهادی انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهید مطهری در ایام کرونا

کلید واژه ها: انجمن دانش اموختگان کرونا فعالیت جهادی دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد