س‍ـلسـله‌ آمـوزشـهـای‌ پـژوهـشی با عنوان از خلق ایده پژوهشی تا تصویب

تعداد بازدید:۸۶
برگزاری س‍ـلسـله‌ آمـوزشـهـای‌ پـژوهـشی با عنوان از خلق ایده پژوهشی تا تصویب، به همت مرکز نوآوری سعا و واحد پژوهش دانشگاه شهید مطهری مشهد

س‍ـلسـله‌ آمـوزشـهـای‌ پـژوهـشی با عنوان از خلق ایده پژوهشی تا تصویب، به همت مرکز نوآوری سعا و واحد پژوهش دانشگاه شهید مطهری مشهد به صورت حضوری و مجازی در روزهای دوشنبه ساعت 12 برگزار می شود.

اولین جلسه با موضوع مهارت موضوع یابی و مسئله یابی، در تاریخ 13 دی ماه 1400 با حضور مدیر گروه رشته فلسفه و حکمت اسلامی و ارائه جناب آقای دکتر وطن دوست (به صورت فایل ضبط شده تصویری) در اتاق کنفرانس برگزار شد.

س‍ـلسـله‌ آمـوزشـهـای‌ پـژوهـشی با عنوان از خلق ایده پژوهشی تا تصویب

کلید واژه ها: دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد ایده پژوهشی مرکز نوآوری سعا واحد پژوهش