شرکت در نظرسنجی برنامه های پژوهشی

تعداد بازدید:۱۰۵
شرکت در نظرسنجی برنامه های پژوهشی، دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران مشهد

دانشجوی گرامی، لطفا جهت پیشبرد برنامه‌های پژوهشی دانشگاه، به نظرسنجی زیر پاسخ دهید.

لینک شرکت در نظرسنجی

کلید واژه ها: هفته پژوهش دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد نظرسنجی واحد پژوهش واحد کتابخانه