اسامی برندگان مسابقه تسنیم نور

تعداد بازدید:۲۴
اعلام اسامی برندگان مسابقه تسنیم نور (مدرسه و دانشگاه شهید مطهری (ره))

واحد تهران

  • زهرا کریمی
  • فاطمه سادات اشرف آل طه
  • زهرا طرزی
  • ریحانه سادات پارسائیان

 

واحد یزد

  • فاطمه سادات حسینی نسب
  • زهرا تصدیقی

 

واحد مشهد:

  • ذکیه نجفی
  • زهرا حاجی قاسمی
  • فاطمه رمضانی
  • نازنین نکویی

کلید واژه ها: مسابقه تسنیم نور دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری ماه مبارک رمضان