انتخاب دانشجوی نمونه

۲۹ فروردین ۱۳۹۹ | ۰۱:۱۵ اخبار اطلاعیه
تعداد بازدید:۷۴۹
تقدیر از دانشجوی نمونه چون امسال با تأخیر انجام می‌شود، مربوط به فعالیت‌های سال گذشته دانشجویان بوده؛ لذا شامل ورودی‌های ۹۸ نمی‌شود.

تقدیر از دانشجوی نمونه چون امسال با تأخیر انجام می‌شود، مربوط به فعالیت‌های سال گذشته دانشجویان بوده؛ لذا شامل ورودی‌های ۹۸ نمی‌شود.

تمدید مهلت ثبت‌نام به جهت عدم اطلاع برخی از دانشجویان است.

انتخاب دانشجوی نمونه مطابق با شیوه‌نامه تشویق و بر اساس امتیازات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی صورت خواهد گرفت که پیش‌تر در ۱۳ بهمن ۹۸ در کانال به اطلاع رسیده است.

تصویر گواهی حضور در کارگاه‌ها و دوره‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و ذکر سایر فعالیت‌های فرهنگی و .... در طول یک سال گذشته را به شماره ۰۹۱۵۱۱۹۴۸۹۴

 یا شناسه sapp.ir/motahari99 در پیام‌رسان سروش ارسال فرمایید.

کلید واژه ها: دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد دانشجوی نمونه