اطلاعیه

انتخاب دانشجوی نمونه

انتخاب دانشجوی نمونه

تقدیر از دانشجوی نمونه چون امسال با تأخیر انجام می‌شود، مربوط به فعالیت‌های سال گذشته دانشجویان بوده؛ لذا شامل ورودی‌های ۹۸ نمی‌شود.

ادامه مطلب