معرفی واحد فرهنگی

تعداد بازدید:۴۰۱

شرح وظایف امور دانشجویی بخش خواهران :

نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشجویی و اجرای سیاستهای تربیتی و انضباطی مصوب شورای امور طلاب مدرسه عالی .

مسئولیت اجرای برنامه های مصوب در حوزه امور طلاب .

برنامه ریزی جهت کمک به تقویت روحیه تقوی، تزکیه نفس و تقیّد به انجام عبادات و فرائض دینی .

تنظیم برنامه و بودجه پیشنهادی جهت فعالیتهای مربوط در واحد امور طلاب و ارائه به مدیریت .

تهیه و تنظیم آئین نامه های مختلف مربوط به امور طلاب با هماهنگی معاونت امور طلاب .

پی گیری تأمین خوابگاه و نظارت بر اداره امور خوابگاه و رستوران .

شرکت در جلسات کمیته انضباطی معاونت امور طلاب و ارائه گزارش لازم .

مشاوره و کمک فکری و معنوی به طلاب در جهت حل مشکلات آنها .

شرکت در شورای امور طلاب .

تعیین روشهای اجرائی خط مشی تعیین در زمینه امور دانشجویی .

نظارت در حسن اجرای مقررات انضباطی مصوب و وظایف خاص طلاب .

تقویت روحیه جمع گرایی و اخوت اسلامی بین دانشجویان با ترتیب برنامه های مختلف فوق برنامه نظیر(گردشهای جمعی، مراسم مذهبی، ورزشهای دسته جمعی و فعالیتهای اجتماعی و هنری)

نظارت بر ایجاد و حفظ حسن ارتباط علمی و معنوی میان استادان و طلاب .

دعوت و استفاده از مشاوره صاحبنظران مسائل تربیتی و اخلاقی .

تهیه گزارش شش ماهه از فعالیتها و تهیه بیلان کار سالیانه و ارائه به مقامات ذیربط .

انجام امور اداری و مالی مربوط به فعالیتهای امور طلاب و تربیتی و غیره .

همکاری با کارشناسان در تهیه طرحها و برنامه های رفاهی و اجتماعی .

مسئول واحد امور طلاب موظف است کلیه امور را تحت نظر مدیریت دوره عالی خواهران انجام دهد .

 

الف – امور سرپرستی :

انجام خدامت مربوط به ارائه کمکهای مالی به دانشجویان و هماهنگی با معاونت امور طلاب در زمینه اعطای وام تحصیلی – وام اضطراری به طلاب .

هماهنگی لازم با واحد امور مالی و اداری در زمینه تهیه نیازمندیهای مربوط به خوابگاه از جمله تأمین سوخت و حرارت و تجهیزات خوابگاه .

انجام خدمات مربوط به امور بهداشتی و درمانی و انجام بیمه کامل آنان .

نظارت بر امور خوابگاه ها و رستورانها از نظر مقررات بهداشتی و نظم داخلی آنها .

مراقبت در حفظ ایمنی افراد خوابگاه ها و معرفی آنان به مراکز بهداشتی در مواقع اضطراری .

نظارت بر تهیه کالاهای ضروری و مورد نیاز طلاب و توزیع صحیح آنها مطابق با آیین نامه و اعتبارات مصوب

تهیه و توزیع نوشت افزار و کتابها و جزوات درسی دانشجویان در موارد مقتضی و مصوب .

پی گیری انجام اقدامات لازم برای تجهیز رستوران – بوفه – نظارت بر تهیه و توزیع غذا و رسیدگی به حساب رستوران و بوفه .

نظارت بر برنامه غذایی دانشجویان از نظر کمی و کیفی .

نظارت بر برقراری تماس و مشاوره با دانشجویان جهت رفع مشکلات مادی و معنوی آنها .

 

ب- امور تربیتی و فرهنگی:

برنامه ریزی و هماهنگی لازم در زمینه مشارکت طلاب در فعالیتهای دینی و سیاسی .

تشکیل برنامه های مختلف فرهنگی – ادبی – هنری و برگزاری مسابقات مختلف در جهت تشویق طلاب به فراگیری بیشتر علوم .

اقدام به تشکیل کلاسهای فوق برنامه، نمایشگاه ها و جلب دانشجویان به شرکت در آنها .

نگارش جزوه – بورشور و پوسترهای تبلیغاتی .

برپایی مجالس و مراسم مذهبی و مجالس وعظ و اخلاقی ویژه طلاب با هماهنگی مرکز .

بررسی و تهیه وسایل و امکانات و ایجاد تسهیلات مورد نیاز جهت اجرای برنامه های پرورشی، فرهنگی و تبلیغی و برآورد پیش بینی های لازم و پیشنهاد آن به مافوق .

تهیه و تنظیم و اجرای سیاستها و برنامه های مربوط به امور تربیتی، فرهنگی و تبلیغی و ارائه به معاونت جهت طرح در شورای امور طلاب و اجرای آنها پس از تصویب با هماهنگی روسای هر یک از واحدهای تابعه و از طریق مسئولین ذیربط آنها.

انجام بررسی هایی در زمینه کسب اطلاعا ت از خصوصیات تحصیلی، روانی، اجتماعی دانشجویان مطابق با دستور العمل.

تشکیل پرونده اخلاقی و انضباطی برای هر یک از دانشجویان جهت شناخت درست از شخصیت آنها با همکاری سایر واحدها.

تهیه گزارشهای خواسته شده از سوی کمیته امور انضباطی راجع به هریک از طلاب از طریق مسئولیت مربوطه و نیز همکاری با مدیریت بازرسی .

نظارت بر اجرای درست مصوبات ابلاغ شده کمیته انضباطی مدرسه عالی مطابق با دستور العمل .

 

ج- امور فوق برنامه :

برنامه ریزی جهت تشکیل اردوها و گردشهای مختلف و ارائه برنامه به مقامات مافوق جهت تصویب در شورای امور طلاب .

سرپرستی طلاب شرکت کننده در اردوها .

تشویق و ترغیب طلاب برای شرکت در فعالیتهای ورزشی و فرهنگی و هنری و اجتماعی .

برنامه ریزی جهت بهره برداری مطلوب از امکانات ورزشی مدرسه عالی و بکارگیری مربیان ورزیده و وسایل مورد نیاز تیمهای ورزشی .

تشکیل مجالس و مراسم مذهبی و وعظ و اخلاقی ویژه طلاب و مسابقات قرآن کریم و برگزاری نمایشگاه عکس و نقاشی و سایر فعالیتهای هنری .

برگزاری دوره های آموزش عملیات نظامی و تنظیم نحوه مشارکت طلاب در مواقع بسیج عمومی به هنگام جنگ و بحرانها و حوادث طبیعی.

پیشنهاد احداث یا تکمیل و ترمیم مجموعه های ورزشی با توجه به امکانات .

انجام سایر اموریکه باعث حفظ نشاط و سلامتی طلاب و اعتلای روحیه اخوت بین آنها می باشد .

جمع آوری مدارک و اسناد و عکس و اسلاید و کتاب و فیلم از فعالیتهای آن بخش و هماهنگی لازم در زمینه برنامه های گردش علمی – زیارتی و تفرحات سالم و برگزاری اردوهای مختلف .

انجام سایر اموریکه توسط مدیریت بخش خواهران ارائه می شود .

مجتمع ساختن دانشجویان برای انجام فعالیتهای فوق برنامه .

نظارت بر اجرای کارهای فوق برنامه .

تهیه طرح های جامع و سودمند و متناسب در زمینه های رفاه و امور فوق برنامه دانشجویان با توجه به اطلاعات جمع آوری شده .

اقدام به تشکیل کلاسهای فوق برنامه، نمایشگاهها و جلب دانشجویان به شرکت در آنها .

تشویق دانشجویان به بازدید از مراکز هنری، تاریخی و صنعتی و غیره .