واحد فرهنگی دانشگاه شهید مطهری (ره)

تعداد بازدید:۶۱۲

شرح وظایف امور دانشجویی دانشگاه شهید مطهری (ره):

 • نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشجویی و اجرای سیاستهای تربیتی و انضباطی مصوب شورای امور طلاب مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری (ره)

 • مسئولیت اجرای برنامه های مصوب در حوزه امور طلاب

 • برنامه ریزی جهت کمک به تقویت روحیه تقوی، تزکیه نفس و تقیّد به انجام عبادات و فرائض دینی

 • تنظیم برنامه و بودجه پیشنهادی جهت فعالیتهای مربوط در واحد امور طلاب و ارائه به مدیریت

 • تهیه و تنظیم آئین نامه های مختلف مربوط به امور طلاب با هماهنگی معاونت امور طلاب

 • پی گیری تأمین خوابگاه و نظارت بر اداره امور خوابگاه و رستوران

 • شرکت در جلسات کمیته انضباطی معاونت امور طلاب و ارائه گزارش لازم

 • مشاوره و کمک فکری و معنوی به طلاب در جهت حل مشکلات آنها

 • شرکت در شورای امور طلاب

 • تعیین روشهای اجرائی خط مشی تعیین در زمینه امور دانشجویی

 • نظارت در حسن اجرای مقررات انضباطی مصوب و وظایف خاص طلاب

 • تقویت روحیه جمع گرایی و اخوت اسلامی بین دانشجویان با ترتیب برنامه های مختلف فوق برنامه نظیر(گردشهای جمعی، مراسم مذهبی، ورزشهای دسته جمعی و فعالیتهای اجتماعی و هنری)

 • نظارت بر ایجاد و حفظ حسن ارتباط علمی و معنوی میان استادان و طلاب

 • دعوت و استفاده از مشاوره صاحبنظران مسائل تربیتی و اخلاقی

 • تهیه گزارش شش ماهه از فعالیتها و تهیه بیلان کار سالیانه و ارائه به مقامات ذیربط

 •  انجام امور اداری و مالی مربوط به فعالیتهای امور طلاب و تربیتی و غیره

 • همکاری با کارشناسان در تهیه طرحها و برنامه های رفاهی و اجتماعی

 • مسئول واحد امور طلاب موظف است کلیه امور را تحت نظر مدیریت دوره عالی خواهران انجام دهد

 

الف امور سرپرستی :

 • انجام خدمات مربوط به ارائه کمکهای مالی به دانشجویان و هماهنگی با معاونت امور طلاب در زمینه اعطای وام تحصیلی وام اضطراری به طلاب

 • هماهنگی لازم با واحد امور مالی و اداری در زمینه تهیه نیازمندیهای مربوط به خوابگاه از جمله تأمین سوخت و حرارت و تجهیزات خوابگاه

 • انجام خدمات مربوط به امور بهداشتی و درمانی و انجام بیمه کامل آنان

 • نظارت بر امور خوابگاه ها و رستورانها از نظر مقررات بهداشتی و نظم داخلی آنها

 • مراقبت در حفظ ایمنی افراد خوابگاه ها و معرفی آنان به مراکز بهداشتی در مواقع اضطراری

 • نظارت بر تهیه کالاهای ضروری و مورد نیاز طلاب و توزیع صحیح آنها مطابق با آیین نامه و اعتبارات مصوب

 • تهیه و توزیع نوشت افزار و کتابها و جزوات درسی دانشجویان در موارد مقتضی و مصوب

 • پی گیری انجام اقدامات لازم برای تجهیز رستوران بوفه نظارت بر تهیه و توزیع غذا و رسیدگی به حساب رستوران و بوفه

 • نظارت بر برنامه غذایی دانشجویان از نظر کمی و کیفی

 • نظارت بر برقراری تماس و مشاوره با دانشجویان جهت رفع مشکلات مادی و معنوی آنها

 

ب- امور تربیتی و فرهنگی:

 • برنامه ریزی و هماهنگی لازم در زمینه مشارکت طلاب در فعالیتهای دینی و سیاسی

 • تشکیل برنامه های مختلف فرهنگی ادبی هنری و برگزاری مسابقات مختلف در جهت تشویق طلاب به فراگیری بیشتر علوم

 • اقدام به تشکیل کلاسهای فوق برنامه، نمایشگاه ها و جلب دانشجویان به شرکت در آنها

 • نگارش جزوه بورشور و پوسترهای تبلیغاتی

 • برپایی مجالس و مراسم مذهبی و مجالس وعظ و اخلاقی ویژه طلاب با هماهنگی مرکز

 • بررسی و تهیه وسایل و امکانات و ایجاد تسهیلات مورد نیاز جهت اجرای برنامه های پرورشی، فرهنگی و تبلیغی و برآورد پیش بینی های لازم و پیشنهاد آن به مافوق

 • تهیه و تنظیم و اجرای سیاستها و برنامه های مربوط به امور تربیتی، فرهنگی و تبلیغی و ارائه به معاونت جهت طرح در شورای امور طلاب و اجرای آنها پس از تصویب با هماهنگی روسای هر یک از واحدهای تابعه و از طریق مسئولین ذیربط آنها

 • انجام بررسی هایی در زمینه کسب اطلاعا ت از خصوصیات تحصیلی، روانی، اجتماعی دانشجویان مطابق با دستور العمل

 • تشکیل پرونده اخلاقی و انضباطی برای هر یک از دانشجویان جهت شناخت درست از شخصیت آنها با همکاری سایر واحدها

 • تهیه گزارشهای خواسته شده از سوی کمیته امور انضباطی راجع به هریک از طلاب از طریق مسئولیت مربوطه و نیز همکاری با مدیریت بازرسی

 • نظارت بر اجرای درست مصوبات ابلاغ شده کمیته انضباطی مدرسه عالی مطابق با دستور العمل

 

ج- امور فوق برنامه :

 • برنامه ریزی جهت تشکیل اردوها و گردشهای مختلف و ارائه برنامه به مقامات مافوق جهت تصویب در شورای امور طلاب

 • سرپرستی طلاب شرکت کننده در اردوها

 • تشویق و ترغیب طلاب برای شرکت در فعالیتهای ورزشی و فرهنگی و هنری و اجتماعی

 • برنامه ریزی جهت بهره برداری مطلوب از امکانات ورزشی مدرسه عالی و بکارگیری مربیان ورزیده و وسایل مورد نیاز تیمهای ورزشی

 • تشکیل مجالس و مراسم مذهبی و وعظ و اخلاقی ویژه طلاب و مسابقات قرآن کریم و برگزاری نمایشگاه عکس و نقاشی و سایر فعالیتهای هنری

 • برگزاری دوره های آموزش عملیات نظامی و تنظیم نحوه مشارکت طلاب در مواقع بسیج عمومی به هنگام جنگ و بحرانها و حوادث طبیعی

 • پیشنهاد احداث یا تکمیل و ترمیم مجموعه های ورزشی با توجه به امکانات

 • انجام سایر اموریکه باعث حفظ نشاط و سلامتی طلاب و اعتلای روحیه اخوت بین آنها می باشد

 • جمع آوری مدارک و اسناد و عکس و اسلاید و کتاب و فیلم از فعالیتهای آن بخش و هماهنگی لازم در زمینه برنامه های گردش علمی زیارتی و تفرحات سالم و برگزاری اردوهای مختلف

 • انجام سایر اموریکه توسط مدیریت بخش خواهران ارائه می شود

 • مجتمع ساختن دانشجویان برای انجام فعالیتهای فوق برنامه

 • نظارت بر اجرای کارهای فوق برنامه

 • تهیه طرح های جامع و سودمند و متناسب در زمینه های رفاه و امور فوق برنامه دانشجویان با توجه به اطلاعات جمع آوری شده

 • اقدام به تشکیل کلاسهای فوق برنامه، نمایشگاهها و جلب دانشجویان به شرکت در آنها

 • تشویق دانشجویان به بازدید از مراکز هنری، تاریخی و صنعتی و غیره