مطالب مرتبط با کلید واژه " دانشجوی نمونه "


انتخاب دانشجوی نمونه

انتخاب دانشجوی نمونه

تقدیر از دانشجوی نمونه چون امسال با تأخیر انجام می‌شود، مربوط به فعالیت‌های سال گذشته دانشجویان بوده؛ لذا شامل ورودی‌های ۹۸ نمی‌شود.

ادامه مطلب