مطالب مرتبط با کلید واژه

رشته روانشناسی


معرفی رشته روانشناسی(دانشگاه شهید مطهری واحد مشهد)

دانشگاه شهید مطهری در سال 97 با نظر به تربیت نیروهای متعهد و متخصص در رشته روانشناسی با رویکرد تطبیق مباحث تخصصی این علم و فرهنگ دینی مذهبی با هدف تولید نظریه های محققانه اقدام به تاسیس رشته روانشناسی در ...

روانشناسی

معرفی رشته روانشناسی معرفی رشته روانشناسی (مصاحبه با سرکار خانم رمضانی، دانشجوی مقطع کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران مشهد) عناوین دروس و سرفصل های رشته روانشناسی  

معرفی رشته روانشناسی

آشنایی با رشته روانشناسی همه ما به دنبال داشتن یک زندگی بهتر با ایده آل های خود هستیم. عواملی مانند شادی، خوشبختی و رضایت از زندگی، موفقیت ، سلامت روحی و روانی، ثروت مالی، جایگاه اجتماعی مناسب و مانند اینها ...